Art. 3540 Asiento Selle Italia SL XC

Asiento Selle Italia SL XC blanco connegro, railes de manganeso